klasztertagság

flexo innovációs klaszter
A Flexo Innovációs Klasztert hat magyarországi tulajdonú vállalkozás alapította. A klaszter célja, hogy teljes körű, papír és műanyag alapú csomagolástechnikai megoldásokat nyújtson, főként gyorsan forgó fogyasztási cikkeket előállító és forgalmazó partnerei számára. A klasztertagok elsősorban a közös technológia, a gépgyártás és a flexo nyomtatás terén képesek kihasználni az együttműködést.

zöld áramlat megújuló energetikai és innovációs klaszter
A Zöld Áramlat Megújuló Energetikai és Innovációs Klaszter 2011-ben alakult meg a Nemzeti Agrárkutatási és innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet és számos innovatív gazdasági társaság összefogásával. A klaszter célja, hogy fejlessze és elősegítse az intézmények, szervezetek, önkormányzatok és gazdasági társaságok közti együttműködést, annak érdekében, hogy minél több innovatív energetikai megoldás születhessen.